Katalog

Haas Automation Europe

Haas Automation Europe

  • DIN EN ISO 9001:2008

Haas Automation Europe

  • DIN EN ISO 9001:2008

27.07.2015 00:07

Gene Haas donerer ytterligere USD 425 000 i stipend

til maskinering og produksjon i Europa
Haas Automation har kunngjort at de vil sette av og fordele stipendmidler på USD 425 000 (ca. EUR 400 000) til maskinerings- og produksjonsutdanning i Europa. Stipendene, som deles ut for andre år, er en gave fra Gene Haas, grunnlegger og eier av Haas Automation Inc., gjennom Gene Haas-stiftelsen (Gene Haas Foundation, GHF).

GHF-midlene gis for å oppmuntre ungdom til å innlede tekniske studier og velge en karriere innenfor maskinering og produksjon. Alle skoler som tilbyr opplæring i maskinering, kan søke om midler, og pengene skal hjelpe studenter og deres foreldre med å betale for pensumbøker, arbeidsklær, småverktøy eller studiereiser i produksjonsfaget. Skoler kan ikke bruke GHF-midler til å kjøpe inn kapitalutstyr.

Noen måneder etter stipendtildelingen må stipendmottakerne skrive en rapport til Haas Automation der de beskriver hvordan de har brukt stipendet.

Administrerende direktør i Haas Automation Europe, Jens Thing, hevder GHF-midlene vil komme både studenter og bransjen til gode: "Ved å redusere studentenes økonomiske byrde håper vi de kan fokusere mer på å oppnå gode faglige resultater", sier han. "Det overordnede målet med GHF-stipendene er å gjøre studentene over hele Europa bedre og få dem til å fortsette med maskineringsstudiene. Tidligere stipendutdelinger har vist seg å være svært vellykkede, både i USA og Europa. Vi er veldig glade for at vi har mulighet til å videreføre programmet i 2015 og på sikt."

Haas Automation og National Institute for Metalworking Skills (NIMS) støtter GHFs stipendprogram. I Europa ledes prosjektet av Simon Vanmaekelbergh, Haas Europes nye koordinator for Haas Technical Education Centre (HTEC) og utdanningssamarbeid.

Flere nyheter

Det svært populære bore-/gjengesenteret DT-1 fra Haas Automation er nå tilgjengelig med en 20000 o/min, innebygd s

06.07.2015 00:07

Helt ny stangmater fra Haas
Da Haas Automation introduserte stangmateren Servo Bar 300 i 1999, ble den umiddelbart populær fordi...
For å kunne konkurrere i dagens økonomi, må maskinbedrifter produsere deler raskt og nøyaktig, og op...
Nå som stadig flere komponenter krever bruk av 5-akset maskineringsteknikk for å minimere oppsett- o...

12.06.2015 00:06

Haas UMC-750SS
Universelt maskineringssenter med fem akser og høy hastighet
Europeisk anlegg anskaffet, nøkkelpersonell ansatt