Katalog

gfuve group

gfuve group

gfuve group

05.09.2023 17:05

bærbart testsystem for trefasede energimålere

Svar på annonse

bærbart testsystem for trefaset energimåler med referansestandard og integrert strøm- og spenningskilde)


Modell:302D1S

bærbar trefaset energimåler testsystem med referansestandard og integrert strøm- og spenningskilde

Presisjon:0.02% referansestandard 0.05% strøm- og spenningskilde

Mekanisk måler / elektronisk måler , Trefase / enfase

AC-strømutgang : 0-120A

AC-spenningsutgang :0-600V

Harmonisk antall: 2-63 ganger

Frekvens:40-70Hz

Clamp on CT reach:3000A

Plower plus input: mix 2M Hz

Record 10000 sets meter date

Communication Port: RS232, USB2.0

Vertsvekt: 23 kg

Funksjon : Vektordiagram ,

Bølgeform ,

Energiregistertest ,

CT-forholdstest ,

CT PT-byrdetest ,

Lokal parameterinngang ,

Ledningsemulering ,

Selvkalibrering ,

Opptakerkontroll ,

Datalagring ,

GPS Ja, valgfritt

Eksternt utvidelsesminne,

Kommunikasjon med PC,

Opplasting av data,

Tastatur,


Svar på annonse

Kategori
Tilbud

Land
Kina

Region
chaoyang

Sted
beijing

Sluttdato
08.03.2028 14:55