Kirurgiske instrumenter finne leverandør på nettet

23 eksportører
22 produsenter
1 forhandler

Kirurgiske instrumenter leverandører (23)

Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Måleføler, Videoendoskoper, Infrarödsensorer, 3D-skannere, Testmaskin for dekk, Borremåleapparater, Tykkelsesmålesystemer, Endoskop
Produsent   Forent Kongerike   Over hele verden
Produkter: Kirurgiske instrumenter, Urinkatetere, Autoklaver, Kirurgiske klemmer, Operasjonsbord, Kirurgiske tenger, Venekatetere, Medisinske instumenter
Produsent   Forent Kongerike   Over hele verden
Produkter: Kirurgiske instrumenter, Engangsartikler for medisin, Medisinske apparater, Forbruksmatriell, Utstyr for blodoverføring, Injeksjonssprøyter
Produsent   Spania   Over hele verden
Produkter: Kirurgiske instrumenter, Forbindingsklemmer, Gassbandasjer, Stenter, Sårplastere, Hjertekatetere, Sår-dreneringer, Kirurgiske implatater
Produsent   India   Over hele verden
Produkter: Kirurgiske instrumenter, Skalpellblad, Kirurgiske knivblad, Forbruksmatriell, Skalpeller
Produsent   Tyrkia   Over hele verden
Produkter: Urinflasker, Vogner for syketransport, Blodfiltre, Engangsartikler for medisin, Medisinske apparater, Blodposer, Operasjonsbord
Produsent   Spania   Over hele verden
Produkter: Videoendoskoper, Kolposkoper, Laparoskop, Endoskop, Arthroskopiinstrumenter, Operasjonsmikroskoper, Artroskop, Bronkoskoper, Hysteroskop
Produsent   Forent Kongerike   Over hele verden
Produkter: Kirurgiske instrumenter, Bensager, Forbindingsklemmer, Sårklammere, Skulderproteser, Medisinske apparater, Laparoskop, Korsbåndimplntater
Produsent   Sør-Korea   Over hele verden
Produkter: Videoendoskoper, Elektrokirurgiske apparater, Medisinske apparater, Ultralydapparater, Ultralydterapiapparater
Produsent   Forent Kongerike   Over hele verden
Produkter: Medisinske apparater, Hjertekatetere, Måleutstyr for blodtrykk, Elektroterapiapparater, Hjerte pacemakere
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering