Plastadditiver finne leverandør på nettet

3 Plastadditiver
eksportører
3 Plastadditiver
produsenter

Plastadditiver leverandører (3)

Produsent   Spania   Over hele verden
Produkter: Plastadditiver, Antistatisk middel, Plastforbindelser, Fargekonsentrater, Antioksidanter, Mattgjøringsmidler, Plaststabilisatorer, Tåkefjernere
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Plastadditiver, Aerosol-møremidler, Trekkoljer, Biologisk nedbrytbare smøremidler, Formskillemidler, Teknisk spray, Rustbeskyttelsesspray
Produsent   Frankrike   Over hele verden
Produkter: Plastadditiver, Tixotropirmiddel, Polyamid-6, Aktivkull, Glyserol, Kiselsyrer, Polyvinylchlorid, Ethylene tetrachloride, 3-Dimethylaminopropylamin
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering