Plastadditiver finne leverandør på nettet

3 Plastadditiver
eksportører
3 Plastadditiver
produsenter

Plastadditiver leverandører (3)

Produsent   Spania   Over hele verden
Produkter: Plastadditiver, Antistatisk middel, Plastforbindelser, Fargekonsentrater, Antioksidanter, Mattgjøringsmidler, Plaststabilisatorer, Tåkefjernere
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Plastadditiver, Aerosol-møremidler, Trekkoljer, Biologisk nedbrytbare smøremidler, Formskillemidler, Teknisk spray, Rustbeskyttelsesspray
Produsent   Frankrike   Over hele verden
Produkter: Plastadditiver, Tixotropirmiddel, Polyamid-6, Aktivkull (7440-44-0), Glyserol (56-81-5), Kiselsyrer (7699-41-4), Polyvinylchlorid
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering