Medisin og laboratorium finne leverandør på nettet

321 eksportører
313 produsenter
8 forhandler

Medisin og laboratorium leverandører (321)

Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Laboratorieblander, Dekkglass, Magnetrørere, Fullpipetter, Blodtellerkammer, Flaskedispensere, Stoppeklokker, Målekolber, Målesylindere
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Medisinske måleapparater, Fargedopplere, Pasientovervåkning-systemer, Røntgenkameraer, Engangsartikler for medisin, Elektroencefalogrammer (EEG)
Produsent   Japan   Over hele verden
Produkter: Atomabsorberende spektrometer, Spektrofotometer, Kromatografi-utstyr, Presisjonsvekter, Medisinske apparater, Fuktighetsmåler, Emisjonsspektrometre
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Röntgendetektorer, Robotsystemer, Computertomografer, Industri-Computertomograph, Röntgentestsystemer, Röntgentestapparater, Röntgeninnterninger
Produsent   Tyrkia   Over hele verden
Produkter: Urinflasker, Vogner for syketransport, Blodfiltre, Engangsartikler for medisin, Medisinske apparater, Blodposer, Operasjonsbord
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Testutstyr, Environmental Simulation Chambers, Prøvekamre for værpåvirkning, Prøvekamre for påvirkning fra utslipp, Prøvekamre for klimapåvirkning
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Laboratorieblander, Doseringspumper for laboratorier, Magnetrørere, Laboratorierøreverk, Laboratorieroboter, Boldbildetelleapparater, Byretter
Produsent   Tyskland   Europa
Produkter: Spektroskoper, Spektrografer, Laserstråleanalyseapparater, Termografiapparater, Temperaturregulatorer, Polarisatorer, Rotasjonsovertrekkere
Produsent   Tyskland   Europa
Produkter: Ultrafryseskap, Inkubatorer, Environmental Simulation Chambers, Kjøleinkubatorer, Konstantklimakamre, Steriliseringskap, Spesialtestbenker
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Dekkglass, Dråpeteller, Fullpipetter, Blodtellerkammer, Målekolber, Målesylindere, Objektbærere, Petriskåler, Laboratoriebehov, Begerglass
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering