Kunststoffer finne leverandør på nettet

39 eksportører
34 produsenter
5 forhandler

Kunststoffer leverandører (39)

Leverandør   Tyskland   D-A-CH
Produkter: Verktøy, Glassfibermatter, Formskillemidler, Glassfiberstoff, Karbonfiber, Fargepastaer, Silikonkautsjuk, Polyuretanharpikser, Epoksidharpikser
Produsent   India   Over hele verden
Produkter: Polyvinylchlorid, Polyestergarn, Etylen, p-Xylen, Termoplastblandinger, Etylenoksid (75-21-8), Kjemikalier, Xylen (xylol) (1330-20-7)
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Bornitrid (10043-11-5), Tungsten sulfide, Thiazolyl blue, Sølvtråd, Lutetium(III) iodide (13813-45-1), Cadmium Rods, Octadec-1-ene, o-Dianisidine
Produsent   Ungarn   Over hele verden
Produkter: Plastgranulater, Plastforbindelser, Saltsyre (7647-01-0), kaustisk soda (1310-73-2), Natriumhypokloritt (7681-52-9), Lut (1310-73-2)
Leverandør   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Polyamid-6, Polyamid-66, Dioctylphthalat (117-81-7), Antistatisk middel, Glassfiberforsterkede kunststoffer, Maleinsyreanhydrid (108-31-6)
Produsent   Spania   Over hele verden
Produkter: Antistatisk middel, Plastforbindelser, Fargekonsentrater, Antioksidanter, Plastadditiver, Mattgjøringsmidler, Plaststabilisatorer, Tåkefjernere
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Den internasjonalt anerkjente smøremiddelspesialisten OKS Spezialschmierstoffe GmbH har i 40 år utviklet, produsert og solgt rundt 150 høyeffektive produkter som reduserer friksjon, slitasje og korros...
Produkter: Kjølespray, Teknisk spray, Høy-ytelses smøremidler, Smøreoljer, Aluminiumsmasse, Hydraulikkolje, Kroppspleieolje/Vedlikeholdsolje
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Strukturerte pakninger, Masseutvekslingsgrunn, Vekststøtte, Fuktighetsfordeler, Støtterister, Industri - avgassanlegg
Produsent   Italia   Over hele verden
Produkter: Fluorplas, Plastforbindelser, Polymerer, Polytetrafluoretylen
Produsent   Brasil   Over hele verden
Produkter: Polyethylen (9002-88-4), Polypropylen