Laboratorieinstallasjone finne leverandør på nettet

13 Laboratorieinstallasjone
eksportører
13 Laboratorieinstallasjone
produsenter

Laboratorieinstallasjone leverandører (13)

Produsent   Tyskland   Europa
Produkter: Ultrafryseskap, Inkubatorer, Environmental Simulation Chambers, Kjøleinkubatorer, Konstantklimakamre, Steriliseringskap, Spesialtestbenker
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Ultrafryseskap, Frysebokser, Steriliseringskap, Labratoriekjøleskap, Spesialtestbenker, Miljøsimuleringsanlegg, Blodbankkjøleskap, Kjølerom
Produsent   Italia   Over hele verden
Produkter: Ultrafryseskap, Opersjonsinnredninger, Patologiutstyr, Disseksjonsbord, Inkubatorer, Kjøleanlegg for lik, Labratoriekjøleskap, Kjøleanlegg
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Testutstyr, Environmental Simulation Chambers, Prøvekamre for værpåvirkning, Prøvekamre for påvirkning fra utslipp, Prøvekamre for klimapåvirkning
Produsent   Tyskland   Europa
Produkter: Inkubatorer, Respirometre, Temperaturregulatorer, Overvåkningsapparater, Gassanalysatorer, Doseringsapparater, Varmeovner for laboratorier
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Fryseanlegg, Innredninger av rustfritt stål, Patologiutstyr, Schockfryser, Disseksjonsbord, Frysebokser, Kjøleanlegg for lik, Labratoriekjøleskap
Produsent   Italia   Over hele verden
Produkter: Opersjonsinnredninger, Patologiutstyr, Disseksjonsbord, Kjøleanlegg for lik, Labratoriekjøleskap, Frysere, Obduksjonsbord, Blodbankutstyr
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Laboratorieblander, Doseringspumper for laboratorier, Magnetrørere, Laboratorierøreverk, Laboratorieroboter, Boldbildetelleapparater, Byretter
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Inkubatorer, Risteinkubatorer, Preisisjonsklimaaggregater, Varmeovner for laboratorier, Automatisering og laboratorier, Laboratorietermostater
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Standardsand, Betongformer, Autoklaver, Laboratoriesiler, Labratoriemaskiner, Materialtestapparater, Kalorimetre, Bøyejigger
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering