Sykehusbehov finne leverandør på nettet

72 eksportører
70 produsenter
2 forhandler

Sykehusbehov leverandører (72)

Produsent   Tyrkia   Over hele verden
Produkter: Urinflasker, Vogner for syketransport, Blodfiltre, Engangsartikler for medisin, Medisinske apparater, Blodposer, Operasjonsbord
Produsent   Forent Kongerike   Over hele verden
Produkter: Zoologiske modeller, Pasientsimulatorer, Medisinske læremidler, Anatomiske modeller, Øvelsesmodeller, Anatomiske skjeletter
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Sykehusbehov, Medisinske måleapparater, Fargedopplere, Pasientovervåkning-systemer, Røntgenkameraer, Engangsartikler for medisin
Produsent   Italia   Over hele verden
Produkter: Ultrafryseskap, Opersjonsinnredninger, Patologiutstyr, Disseksjonsbord, Inkubatorer, Kjøleanlegg for lik, Labratoriekjøleskap, Kjøleanlegg
Produsent   Italia   Over hele verden
Produkter: Opersjonsinnredninger, Patologiutstyr, Disseksjonsbord, Kjøleanlegg for lik, Labratoriekjøleskap, Frysere, Obduksjonsbord, Blodbankutstyr
Produsent   Tsjetsjenia   Over hele verden
Produkter: Sykehusbehov, Trykkstøpte gummideler, Innredninger av rustfritt stål, Renromsdører, Kamininnsatser, 19“- Benker, Operasjonsbord, Sikkerhetsdører
Produsent   Forent Kongerike   Over hele verden
Produkter: Sykehusbehov, Bensager, Forbindingsklemmer, Sårklammere, Kirurgiske instrumenter, Skulderproteser, Medisinske apparater, Laparoskop
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Fryseanlegg, Innredninger av rustfritt stål, Patologiutstyr, Schockfryser, Disseksjonsbord, Frysebokser, Kjøleanlegg for lik, Labratoriekjøleskap
Produsent   Japan   Over hele verden
Produkter: Pasientsimulatorer, Medisinske læremidler, Anatomiske modeller, Øvelsesmodeller
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Emisjonsspektrometre, Spektrometer, Tilbehør til spektrometre, Materialkontrollapparater, Metallanalysatorer
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering