Byggestoffer & byggemateriale finne leverandør på nettet

117 eksportører
109 produsenter
8 forhandler

Byggestoffer & byggemateriale leverandører (117)

Produsent   Tyskland   Europa
Produkter: Balkongrekkverk, Fasadekonstruksjoner, Fasade understrukturer
Produsent   Østerrike   D-A-CH
Produkter: Fasadekledning, Takstein, Kaminer, Mursteinsgulv, Mursteintversover, Murpussklinker, Mursteiner, Murmørtler, Mursteinsgulv, Fasademursteiner
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Fasadetetninger, Skumstoffbånd, Byggestoffer & byggemateriale, Varmeisolerende materialer, Skumstoffplater, Polyethylenskum, Lyddempende materialer
Leverandør   Tyskland   Asia Afrika Europa
Produkter: Pussprofiler, Mørtelsprøytemaskiner, Rammeprofiler, Slipemaskiner, Gulvstøpingspumper, Facade paints, Pussbærere, Konfeksjonerte plugger, Gipsperler
Produsent   Spania   Over hele verden
Produkter: Forspente ståltråder, Forspent betongstav
Produsent   Østerrike   Over hele verden
Produkter: Svingningsisolatorer, Protektorer, Del-ballast matter, Skinnestøtte, Byggeunderlag, Kantsåle, Skinnestøttesystemer, Lyddempende materialer
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Dørstoppere, Sokkellister, Aluminiumprofiler, Gulvprofil, Kantvernprofiler, Endeprofil, Trappestenger, Overgangsprofil, Trappeneser, Fugeprofil
Produsent   Finland   Over hele verden
Produkter: Gulvfolie, Takfolier, Forbindelsessystemer for varmdamp, Varmeisolerende materialer, Komponentgrupper, Skumstoffplater, Stöyskyddssystemer
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Medieteknikk, Rustfri stålvaier, Arkitekturdekker, Monteringssystemer, Gelendre i rustfritt stål, Fasadegrunningssystemer, Nett av rustfritt stål
Produsent   Tyskland   Over hele verden
Produkter: Fasadefester, Fasadekonstruksjoner, Fasadesytemer, Fasadebygg, Fasadeprofiler, Fasade understrukturer
Levering fra
 
Levering til
 
Type virksomhet
 
Sertifisering