Katalog

Franke GmbH

Franke GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001

Franke GmbH

  • DIN EN ISO 9001
  • DIN EN ISO 14001

Roterende rørkoplinger

Roterende rørkoplinger

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

rullende lagre med direkte kjøring

rullende lagre med direkte kjøring

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Trådvalselager

Trådvalselager

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Trådvalselager

Trådvalselager

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Rullelagre

Rullelagre

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Tynnslip lagere (LSA)

Tynnslip lagere (LSA)

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Kulelagre

Kulelagre

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Storvalselagere

Storvalselagere

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Rullelagre

Rullelagre

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Spesiallagre

Spesiallagre

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Spesialkulelagre

Spesialkulelagre

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.

Roterende rørkoplinger

Roterende rørkoplinger

Det finnes ingen beskrivelse på Norsk for dette produktet. Les beskrivelsen på engelsk eller kontakt firmaet.