Katalog

Lutz-Jesco GmbH

Lutz-Jesco GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001:2015
  • WHG

Lutz-Jesco GmbH

  • DIN EN ISO 9001:2015
  • DIN EN ISO 14001:2015
  • WHG

Om Lutz-Jesco GmbH

Lutz-Jesco er et fremgangsrikt, verdensomspennende selskap som har opparbeidet seg et godt omdømme innen doseringsteknologi.

Lutz-Jesco har en ledende, internasjonal posisjon som skal befestes og utvides ytterligere.

Selskapet vårt står for innovative produkter av høy kvalitet, sikkerhet og pålitelighet.

Vi oppnår maksimal kundetilfredshet gjennom kundeorientert salg og ettersalgsservice med høy kompetanse blant våre medarbeidere.

Vårt mål er å forbli et uavhengig, lønnsomt og selvstendig selskap og å overleve på markedet og i konkurransen ved egen innsats. Dette inkluderer meningsfulle og for selskapet fordelaktige samarbeid og allianser med andre selskaper.

I tråd med dette prinsippet har Lutz-Jesco utvidet produktspekteret til å omfatte produkter som sikrer kundene våre varige fordeler.

Selskapet vårt er forpliktet til å drive virksomhet i Tyskland.

Våre høye kvalitetsstandarder er avledet av denne beliggenheten og er utviklet herfra og produsert ved hjelp av moderne produksjonsteknikker.

I forbindelse med EU, globaliseringen av markedene og den økende nasjonale og internasjonale konkurransen, vil selskapet hele tiden omstille seg for å kunne møte de nye markedskravene og i siste instans de økte kravene fra kundene våre.

Doseringspumper

Doseringspumper - pålitelige og fleksible

Dryppvis eller "flat out" med maksimal gjennomstrømning, i tropiske temperaturer og om mulig i svært sure miljøer: Kravene til dos...

Magnetdoseringspumper (MAGDOS LB)

Lutz-Jesco har gjort seg bemerket som leverandør av banebrytende teknologi. Derfor har vi videreutviklet MAGDOS LB ytterligere. Den har fått en ny tilkoblingsport for ekstern drift eller tilkobling av...

Membran doseringspumper (MAGDOS LK)

Enkel å bruke og plassbesparende

MAGDOS LK spiller en viktig rolle i pålitelig og nøyaktig dosering av væsker i prosesssekvenser og er tilgjengelig i syv effektområder. Dob...

Dobbeltmembranpumper

Eksempler på bruksområder:

For olje, filterpresser, tankrengjøringssystemer, pigmentfargestoffer og harpikser.

Egenskaper:

  • Helt...

Pumper for væsker (MEMDOS MR)

Kraftig, motordrevet membrandoseringspumpe med høy ytelse

Membrandoseringspumper i MEMDOS MR-serien er utviklet for et bredt spekter av bruksområder. Derfor brukes de i indust...

Stempelmembranpumper (MEMDOS KMS)

Stempelmembrandoseringspumper er spesielt presise doseringsenheter som ikke er avhengige av trykk. Doseringskapasiteten varierer proporsjonalt med slaglengden og kan stilles inn til de minste repet...

Stempeldoseringspumper (FEDOS E)

Klassisk stempeldoseringspumpe

FEDOS E kombinerer egenskapene til FEDOS-serien, som har fungert pålitelig i mange år, med de nyeste kravene til doseringsteknologi. Fordelen...

Slangepumper

Enkel doseringspumpe

Peristaltiske pumper brukes innen vannbehandling når det er behov for dosering med lav pulsasjon og lavt trykk. Sammenlignet med membrandoseringspumper...

Peristaltiske pumper

Peristaltiske pumper er de enkleste typene doseringspumper. Med sitt roterende pumpehus er de svært vedlikeholdsvennlige og gir optimal dosering ved lavt mottrykk for enkle applikasjoner.

D...

Doseringspumper for drikkevareindustrien

Fôring av kiselgur og andre medier i drikkevare- og næringsmiddelindustrien

Før et øl kan nytes av kunden, må det gå gjennom en rekke nøyaktig kontrollerte naturlige mikrobiol...

Pulsasjonsdempere (PDM)

For et perfekt doseringsresultat

Trykkvariasjoner i hydrauliske rørledninger og rørdeler fører til uregelmessig drift og kan ved store amplitudevariasjoner føre til skader...

Klordoseringsapparater

Små klordoseringsenheter

Produkter for mindre doseringsmengder, f.eks. ved desinfeksjon av bassengvann.

Lutz-Jesco små klordoseringsenheter gir maksimal sikke...

Takk for din interesse for våre produkter og tjenester.

Vi ser frem til å se deg på vår s...

Takk for din interesse for våre produkter og tjenester. Vi ser frem til å se deg på standen vår.<...